Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Menaldum-Slappeterp

 

Het is ongetwijfeld één van de minst leuke onderwerpen om relevante informatie over op te vragen, maar vroeg of laat krijgen we er allemaal wel mee te maken.

Als een dierbare naaste komt te overlijden, ontstaan er vaak vragen als: Wat moet ik allemaal regelen en hoe doe ik dat? Wil ik dat wel zo of kan het ook anders? En waar kan ik terecht met mijn vragen?

Op deze website treft u informatie aan over de uitvaartvereniging, over uw rechten en plichten én over zaken waar u bij een overlijden mee te maken kunt krijgen. Wij geven suggesties over zaken die u vooraf zelf kunt regelen. Zo is het voor u mogelijk om uw persoonlijke belangen en wensen vast te leggen, omdat het voor nabestaanden belangrijk kan zijn te weten wat u wel en niet wilt.

Als lid van de uitvaartvereniging heeft u recht op ledenkorting, mits de uitvaart wordt uitgevoerd door onze eigen uitvaartleider of een door de vereniging aangewezen uitvaartleider. Voor buitenleden bestaat de mogelijkheid om – na overleg met het bestuur – ter plaatse een uitvaartleider te kiezen.