Ledeninformatie

Lidmaatschap de laatste eer


Lid worden is mogelijk voor:

  • personen vanaf 18 jaar
  • personen jonger dan 18 jaar, mits één van de ouders lid is van de vereniging (het kind is pas lid na aanmelding door één van de ouders!)
  • personen jonger dan 18 jaar, waarbij één van de ouders lid is geweest en is overleden

Aanmelding van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk plaatsvinden en voorzien zijn van een bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Gebruik voor aanmelding van uw lidmaatschap alstublieft het aanmeldformulier. Het ingevulde formulier (denkt u om de handtekening!) stuurt of mailt u naar het secretariaat:

Mevr. J. Dijkstra-Groeneveld
Earnseker 25
9036 MK  Menaam
dlemenaldum@gmail.com

Na ontvangst van het aanmeldformulier bevestigen wij u schriftelijk uw lidmaatschap van de vereniging. Neem bij vragen geheel vrijblijvend contact op met de secretaris.

 

Contributie

De contributie bedraagt jaarlijks € 26,00 per lid bij automatische incasso. Niet-automatische incasso betekent voor een lid een contributie van € 30,00. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd als de ouders lid zijn van de vereniging.

 

Ledenkorting

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ doet haar werkzaamheden zonder winstoogmerk. Wij maken hierdoor weinig kosten en zijn dan ook aanmerkelijk goedkoper dan een commerciële verzekeraar. De ledenkorting bij overlijden bedraagt in 2022 € 1.500,-. De genoemde ledenkorting (verstrekt door de vereniging) is beslist niet voldoende om een uitvaart volledig te bekostigen! Om u zoveel mogelijk in te dekken voor de kosten van een uitvaart, is het mogelijk (en aan te raden) om een aanvullende verzekering af te sluiten bij een maatschappij van uw voorkeur.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor aanvang van een kalenderjaar (en in alle gevallen!) schriftelijk plaatsvinden. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, zullen wij de opzegging schriftelijk aan u bevestigen. Als het lidmaatschap tijdens het lopende kalenderjaar wordt opgezegd, dan heeft u recht op ledenkorting tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Als u besluit om later toch weer lid te worden, moet u vanaf het jaar dat u 18 werd een ‘inkoopbedrag’ betalen. Leden vanaf 18 jaar moeten in eigen persoon de opzegging van het lidmaatschap indienen.

Het is mogelijk om u als lid van deze vereniging over te laten schrijven naar een zustervereniging, mits deze lid is van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Wij raden u aan (voordat u zich laat overschrijven) te informeren naar het bedrag van de ledenkorting bij de zustervereniging. Verenigingen hanteren namelijk niet dezelfde bedragen en de vergoedingen bij overlijden verschillen aanmerkelijk.

Lid worden, wijzigingen doorgeven of het lidmaatschap opzeggen, bij uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Menaldum-Slappeterp moet het allemaal schriftelijk aangeleverd worden!

 

 Privacystatement

In ons Privacystatement vindt u alle informatie over hoe wij omgaan met Privacyregels en Cookies.