Over ons

Kerkjes-Menaldum-Slappeterp

Ontstaan uitvaartvereniging

Begrafenis tradities, ze bestaan in allerlei vormen in alle windstreken op de aarde. Veel van die tradities vinden hun oorsprong in het geloof dat in een bepaalde streek heerst of ze zijn er op zijn minst mee verbonden. Er zijn echter ook tradities die hun oorsprong vonden in de manier waarop mensen met elkaar samenleefden of samenleven. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde burenplicht. Vroeger speelde die een grote rol in de samenleving. Hulp aan elkaar geven bij geboorten, ziekte, oogst werkzaamheden en overlijden en begraven. Regels tussen de buurten konden erg verschillen.

Oprichting

Verschil van inzicht en verandering van de samenleving had tot gevolg dat de burenplicht langzaam aan verdween. Om dit probleem het hoofd te bieden gingen burgers het principe “met elkaar, voor elkaar” hét kenmerk van burenplicht, een nieuwe vorm geven. Ook Menaldum ging hier in mee. Op 15 april 1908 werd de “Begrafenis vereniging Menaldum” opgericht.

Tot op de dag van vandaag staan de mensen van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Menaldum-Slappeterp met respect en eerbied klaar voor de zorg van de gemeenschap.