Urnenmuur

urnenmuur menaam

 

Op de begraafplaats bij de kerk van Menaam is eind 2012 een urnenmuur geplaatst. Hiermee is er de mogelijkheid gekomen om in plaats van begraven, een urn of asbus te plaatsen. De urnenkamers worden uitgegeven voor het bijzetten van 1 of 2 urnen (asbus) per kamer. De kamers zijn afgedekt met een losse letterplaat van natuursteen en deze is met een speciaal slot aan de kamer vergrendeld. Alleen de beheerder van de begraafplaats, in ons geval de koster, heeft een sleutel om de afdekplaat te verwijderen. De letterplaat kan worden voorzien van een tekst en/of afbeelding, die door een steenhouwer wordt aangebracht.

De urnenmuur is in nauwe samenwerking met de Protestantse gemeente Menaldum en de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Menaldum-Slappeterp tot stand gekomen. De tijd tussen de eerste aanvraag van de uitvaartvereniging en het daadwerkelijk plaatsen van de urnenmuur heeft al met al 6 jaar geduurd. Als herinnering is een kleine gedenksteen naast de urnenmuur geplaatst welke op 19 augustus 2013 is onthuld. Hiermee is de urnenmuur officieel in gebruik genomen.

Strooiveld

Naast de urnenmuur komt een strooiveld om de as van de overledene uit te kunnen strooien. Zodra het ontwerp en de gemeentelijke vergunning hiervoor gereed is, wordt dit in gang gezet.

Informatie

Voor meer informatie over de urnenmuur en het eventueel bijzetten van een urn of asbus, kunt u terecht bij de koster of bij een van de kerkrentmeesters.